พันธมิตรด้านพลังงานที่คุณไว้วางใจ

พวกเราคือ

เราเชื่อว่า รากฐานที่แข็งแกร่งเป็นหัวใจหลักความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

นอร์ติส กรุ๊ป (Nortis Group) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 250 ล้านบาท เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) และการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน (energy efficiency) แบบครบวงจรสำหรับโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้องค์กรที่มีโครงสร้างและการเงินที่แข็งแกร่ง นำโดย นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ (Nortis Energy) ในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง โดยแบ่งกลุ่มบริษัทในเครือตามส่วนงานธุรกิจ ได้แก่

Led by Nortis Energy, as a holding company, the group of companies are divided based on business segment, which includes;

  • งานด้านการลงทุนพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
  • งานด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง
  • งานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) และแพลตฟอร์มดิจิทัล (digital platform) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘SOLARLAA’ (โซลาร์ลา)

บริษัทโฮลดิ้งที่มีกิจกรรมหลักด้านการลงทุนพลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือทั้งหมด

บริษัทในเครือฯ ที่นับเป็นผลงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพลิกโฉมการให้บริการด้านพลังงาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เพื่อเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง และส่งเสริมความตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทุกคน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

Types of Solar Panels

Monocrystalline solar cells This type of solar cell is made from thin wafers of silicone cut from artificially grown crystals. These cells are created from

ร่วมงานกับเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ
เราจะรีบติดต่อกลับรวดเร็วที่สุด

แบบฟอร์มสมัครงาน

มาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา