วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Looking through binoculars

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งมั่นด้านการจัดหาพลังงานสะอาด และแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนมาตรฐานการครองชีพของทุกคนในการใช้ไฟฟ้าอย่างเท่าเทียม เราเชื่อว่า ไฟฟ้าจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาโลกจากยุคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคดิจิทัล โดยพลังงานหมุนเวียนจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและแทนที่ทรัพยากรที่หมดไป การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจะช่วยลดความต้องการพลังงานที่มากเกินไปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด พลังงานทางเลือกจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในระยะยาว บวกรวมกับเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เรามั่นใจว่า เราสามารถช่วยให้โลกก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

.

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเราคือความมุ่งมั่นสร้างความตระหนักและขยายการใช้พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และการสร้างการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มสมัครงาน

มาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา