พันธมิตรด้านการลงทุนพลังงานหมุนเวียนของคุณ

พลังงานสีเขียว สร้างโลกยั่งยืน

เราเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานที่มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ผ่านกลุ่มบริษัทในเครือของเรา ได้แก่ สิทรอน เพาเวอร์ ให้บริการโซลูชันเพื่อการประหยัดพลังงาน ในขณะที่ นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ สามารถจัดหาโซลูชันด้านการเงินให้กับลูกค้า โดย นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมองหาพอร์ตการพัฒนาและการลงทุนใด ๆ ในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเราในด้านพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน เพื่อรองรับระบบนิเวศอย่างเต็มรูปแบบ

คณะผู้บริหาร

คุณประภารัตน์ ตังควัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

คุณเจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต

กรรมการบริหาร

คุณอรอุมา สีแสงทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คุณทรัพย์ สัมพันธ์ชัยวสุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

กลยุทธ์การลงทุน

ครบวงจรสำหรับทุกความต้องการ

เราร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจใหม่อย่างเป็นระบบและคล่องตัว

สิ่งที่เราแตกต่าง

เราอยู่บนตำแหน่งการแข่งขันระดับผู้นำ ด้วยทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ

โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กรของเรามีมาตรฐานเฉพาะ ทำให้สามารถควบคุมทุกการตัดสินใจและทิศทางของธุรกิจได้อย่างดี

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ร่วมงานกับเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ
เราจะรีบติดต่อกลับรวดเร็วที่สุด

แบบฟอร์มสมัครงาน

มาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา