ก้าวแรกที่ริเริ่ม

เคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลง

คือการมุ่งเน้นที่ทุกโอกาส

ในขณะที่เราเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน ทั้งการพัฒนาระบบดิจิทัลที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อทั้งโลกเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาที่ง่ายขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ความต้องการพลังงานได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนและการดำเนินธุรกิจ เราได้เห็นโอกาสนี้ เราจึงอยากเชื่อม “เทคโนโลยี” “การศึกษา” และ “พลังงาน” ไว้ด้วยกัน ผสานการสร้างความเข้าใจในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความสำคัญของพลังงาน

ซึ่งก่อนหน้านี้ในประเทศไทยมีเพียงกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่อยู่ในภาคส่วนธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เข้าใจวิธีการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแท้จริง ในขณะที่คนทั่วไปยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของพลังงานแสดงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งในบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง

แต่วันนี้เราได้ขยายผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น พร้อมกับสร้างการรับรู้ให้ประโยชน์ของ “พลังงานแสดงอาทิตย์” เป็นที่รู้จักในวงกว้างในอนาคต